Kindercoaching, kinderen & scheiding

Desertrose biedt een traject voor kinderen die in de thuissituatie te maken hebben met ruziënde ouders of ouders die in het proces van scheiden zijn. Proces van scheiding tussen de ouders heeft een enorm effect op kinderen.

We werken met de rode lijn van het traject “sterker worden”. Vervolgens vullen we dit aan met thema aspecten zoals het o.a. voorlees boek over Kamil, goed gesprek kaarten en werken het uit met houten poppetjes.

Kamil is een groene Kameleon. Hij heeft een blauwe vader en een gele moeder. In het verhaal worden de gevoelens van Kamil beschreven wanneer zijn ouders steeds meer ruzie krijgen met elkaar over hun verschillende kleuren.

Op deze manier komen thema’s als echtscheiding, machteloosheid en schuld aan de orde.

Het kind krijgt een verhalen doosje mee waarin het zijn briefjes kan stoppen met zijn verhalen en gevoelens die in het volgende gesprekken worden doorgenomen via methodieken van spel, crea en oefeningen.

Kindercoaching, kinderen & angst

Kinderen kunnen zich enorm angstig voelen. Soms kunnen ze hierdoor niet in slaap komen of bijvoorbeeld veel buikpijn klachten hebben. Er is geen gevoel zonder een vooraf gaande gedachten. Daarom gaan we op zoek naar de onderliggende gedachte. Die gaan we vervolgens van alle kanten bekijken. Is hij echt waar? Of kun je de gedachten vervangen? Als de verandering lukt veranderd je gevoel ook.

En het is ook belangrijk om jezelf sterk te voelen, dus gaan we opzoek naar wie jij bent.

We werken met materiaal uit het pakket “sterker worden” en vullen dit aan met thema gericht materiaal. Wanneer er bijvoorbeeld slaapproblemen zijn wordt daar specifiek op in gezet met aanvullend materiaal.

Kindercoaching, kinderen & emoties

Boos zijn is een emotie. Maar een kind wat heel boos is, is niet meer aan te spreken, onhandelbaar en krijgt problemen met zijn omgeving. Wat maakt het kind zo boos? Hoe krijgt een kind zelf grip op zijn emoties? We gaan oefenen met emoties zodat een kind leert eerder te kunnen praten over wat het voelt zodat het niet opkropt en te heftig wordt.

Ook gaan ze ontdekken wat hun eigen gedachten en emoties zijn. We werken met materiaal uit het pakket “sterker worden” en vullen dit aan met themagericht materiaal.