Over Marja

Mijn naam is Marja. Ik ben gespecialiseerd in coaching, counseling, pastorale therapie, kindercoaching en coaching voor mensen werkzaam in de hulpverlening.

Na jaren ervaring  in de hulpverlening wil ik als coach mensen helpen om keuzes en stappen te maken op weg naar een leven waarin zij zelf de regie hebben.  Dit wil zeggen dat  je het gevoel hebt van regie over jou keuzes en tot bloei kan komen als mens zoals je bedoeld ben door je Schepper.

Werkervaring:
Mijn carrière ben ik begonnen binnen de hulpverlening aan multi problem gezinnen. Dit zijn gezinnen waar zich veel uiteenlopende problemen voordoen. Hier heb ik gewerkt voor een periode van vijf jaar.

Hierna ben ik een jaar werkzaam geweest als streetcorner worker in Amsterdam.

Vervolgens ben ik twee tot drie jaar werkzaam geweest als hulpverlener in de crisisopvang op het gebied van verslavingszorg.

Na deze periode ben ik opnieuw werkzaam geweest binnen multi problem gezinnen via het Leger des Heils. Voor de periode van een jaar.

Met dit werk ben ik gestopt toen ik zelf kinderen kreeg en mijn tijd en energie aan de zorg van mijn kinderen wilde besteden. Ook heb ik in deze periode pleegkinderen opgevangen die een crisisplaats nodig hadden.

 In deze periode ben ik ook enkele jaren verbonden geweest  aan een kerkelijke gemeente als pastoraal werker.

Vervolgens heb ik 12 jaar in de maatschappelijke opvang gewerkt als senior maatschappelijk werker. De laatste periode heb ik gewerkt als behandel-coördinator en intake-coördinator waarbij ik coaching gaf aan maatschappelijk werkers. Nu is het tijd voor mijn eigen coaching praktijk Desertrose.

Naast mijn werk ben ik getrouwd en moeder van vier kinderen

Opleiding:

 • Maatschappelijke dienstverlening  in Rotterdam
 • Opleiding tot verslavingstherapeut  bij Tabitha
 • Opleiding tot pastoraal therapeut   bij Tabitha
 • Kindertherapie
 • Coaching opleiding bij Life University
 • Opleiding oplossingsgerichte therapie

Trainingen:
Cursussen:

 • “Helpen bij geweld in gezinnen en relaties”
 • Kindertherapie werken met de columbustest.
 • Kindertherapie protocollaire behandeling voor kinderen met psychische klachten.
 • VO cursus kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie
 • Oplossingsgericht coachen van een team
 • The Work jaartraining Byron Katie
 • Veerkracht
 • SOS training