Individuele workshop: maken van een levenslijn

Aan de hand van een groot vel papier, allerlei kleuren stiften en de vragen die ik je stel,
ontstaat een mooi zichtbaar plaatjevol waardevolle informatie
over jezelf én voor jezelf.

Over de workshop levenslijn

Hoe werkt het maken van een levenslijn?

Het maken van een levenslijn is alsof je met een helikopter boven jouw leven gaat vliegen.
We tekenen jouw levensweg door je weg in periodes van 7 jaar uit te tekenen.
Aan de hand van vragen wordt je pad zichtbaar. Je hoeft helemaal geen genie te zijn in tekenen
maar het creatieve uiten helpt je om een helikopter view te krijgen.

Een groot vel papier, allerlei kleuren stiften en de vragen die ik je stel maken een mooi zichtbaar plaatje
waaruit veel waardevolle informatie ontstaat over jezelf en voor jezelf.

Informatie: De workshop wordt individueel gedaan en duurt zo’n 3 uur en de kosten zijn €200 euro.

Wat levert het jou op:

· Het kennen van jouw levensgeschiedenis vergroot jouw zelfbewustzijn, waardoor je niet meer onbewust op gebeurtenissen hoeft te reageren maar bewust kan kiezen. Hierdoor drijft je verleden je niet meer voort door het leven, maar ga je bewust kiezen wat je reacties zullen zijn.

· Het helpt je nadenken over diepere levensvragen, verlangens en dromen. Het geeft je dus zicht op wie je bent en wat je nog zou willen.

· Je ontdekt (opnieuw) jouw talenten.

· Wat is de rode lijn in jouw leven en welke grote beslissingen lopen parallel aan die rode lijn?

· Welke sterke eigenschappen komen steeds naar boven in verschillende situaties?

· Door verbinding te zoeken tussen verleden, heden en toekomst, groei je en ontdek je wie jij bent.

· Waar zie jij Gods hand terug in je leven?

Vind je het leuk om een klein onderzoek te doen of jij je leven leeft zoals je dat echt wilt?

Een jood en een westerling hebben beide een andere manier van het benaderen van de toekomst. Een westerling heeft een doel waar hij naartoe wil. IJverig gaat hij op weg , hij onderneemt de stappen waarvan hij denkt dat ze nodig zijn om zijn doel zo snel mogelijk te bereiken. Ondertussen vertelt hij God hoe die de omstandigheden zo gunstig mogelijk kan maken. Een jood echter loopt achteruit de toekomst in. Wetende dat al dat genen wat God in het verleden gedaan heeft Hij ook zal doen in de toekomst.”

Bron: een gebroken wereld heel maken J.Sack

Ervaringen van deelnemers:

Ervaring 1
‘Het volgen van de workshop van de levenslijn is als ware het beginpunt geweest van een mooie ontdekkingsreis. De reis van mijn eigen leven. Ik heb daardoor inzichten gekregen en dingen van mezelf ontdekt die ik nooit heb geweten of doorzien. Diep ingesleten patronen die zijn ontstaan vanuit mijn vroege jeugd, die als een cyclisch patroon en elke keer in een ander jasje, steeds terugkeren, waarvan ik mij niet geheel bewust was. Van harte beveel ik je aan om deze reis met Marja aan te gaan! Je zult veel inzicht krijgen, maar ook voor de keus komen te staan welke bagage je bij je houdt en welke je los mag gaan laten. Een mooi avontuur, welke de moeite waard is!’

Ervaring 2
Door de workshop Levenslijn gaf Marja mij inzicht in (soms onbewuste) blokkades en belemmeringen in mijn leven, zoals: -innerlijke angsten en onzekerheden, – geloofsovertuigingen over mezelf Deze blokkades versperren mijn weg, om vrij te kunnen zijn, om mijn dromen te kunnen verwezenlijken en om echt mezelf te durven zijn. Marja heeft me tools gegeven hoe ik deze blokkades en belemmeringen kan opruimen. Wat me enorm heeft bemoedigd. Door deze praktische tools kan ik aan de slag om me niet meer te laten belemmeren door allerlei blokkades, maar door ze onder ogen te zien, ze op te pakken en ze aan de kant te leggen. Hierdoor komt mijn pad vrij om te kunnen doen wat bij míj past en te kunnen zijn wie ik werkelijk ben. Voor mij is de workshop Levenslijn net een schijnwerper, die boven mijn leven gehouden wordt en me zicht geeft, waar de weg naar “vrij zijn” is en hoe ik die belopen kan. De workshop heeft me ook laten zien hoe God al die jaren aanwezig is geweest in mijn leven; hoe Hij me beschermd en vastgehouden heeft. Dit inzicht heeft me laten zien hoe lief Hij me heeft, hoe kostbaar ik voor Hem ben. Dat ik uniek ben en waardevoller dan ik dacht.