Kindercoaching, een traject om sterker te worden!

Maakt u zich zorgen over uw kind?
Bijvoorbeeld over zijn/haar gedrag, somberheid, over vage buikpijn klachten (klachten die over meer dan de buik lijken te gaan), angstig zijn of niet kunnen inslapen?  Wij willen uw kind graag helpen met ons coaching programma. In dit programma kijken we hoe gedachten invloed hebben op het voelen en gaan we oplossingsgericht aan de slag.

Ook bieden wij kinderen die lijden onder pestgedrag van andere kinderen of die juist zelf dit gedrag vertonen, graag een programma aan waarin we werken aan zelfvertrouwen en hoe zij zichzelf presenteren in contact met andere kinderen in de groep. Er zijn enkele thema’s die als een rode draad door de gesprekken lopen. Deze thema’s worden aangevuld met materiaal dat past bij de specifieke coachvraag.

De volgende thema’s lopen als een rode draad door de gesprekken:

Binnen het traject gaan we niet alleen met het kind praten want dat is natuurlijk saai.  
We verwerken wat we leren door creatief te werken met o.a. een bulletboek, mindmappen, spelletjes en verhalen.

Bij de gesprekken krijgt het kind een opdracht mee die het tussen de gesprekken in gaat oefenen. Hiervoor mag het kind iemand kiezen die hem daarbij aanmoedigt en support.

Heeft u interesse, dan kunt u met ons contact opnemen door het invullen van een contactformulier voor een vrijblijvende intake.

> Zelfvertrouwen, ik weet wie ik ben …ik ben top…          
​Kinderthema:
“Ik sta als een berg met mijn top in de wolken”
We gaan aan de slag met: Waar ben ik goed in? 
Wat zijn mijn dromen? Fouten maken mag.
Wat wil ik doen en wie wil ik zijn?

   > Gedachten onder controle…dan ben ik mijn emoties de baas…. positief leren denken. 
Kinderthema: “groen (denken) kan een wonder doen” We gaan aan de slag met: Zicht krijgen op je eigen emoties en, daaraan voorafgaande, gedachten.

> Hoe reageer ik op andere?
​Kinderthema: ik ben ik en wie ben jij?
We gaan aan de slag met dit thema door te werken met de dieren 
Axenroos. Het uitbeelden van relaties door een opstelling met duplo
te maken.

> Assertief leren zijn.
Kinderthema: “Als ik nee zeg is het nee”
We gaan aan de slag met: Wat is assertief zijn? 
Hoe zeg ik nee en wat vind ik daarin spannend? 
Staan en zijn als een rots.
Een cirkel om mij heen en hoe houd ik andere daaruit?

Wanneer er een speciale problematiek speelt, werken wij met aanvullende methodieken.
Voorbeelden hiervan zijn: Kinderen & scheiding, kinderen & angst, kinderen & emoties